Komunikaty


  Zarząd ROD:


 • 1. Włączenie wody w sieci wodociągowej nastąpi dnia 14 kwietnia 2018 r. około godz.11.00. Prosimy o obecność i sprawdzenie instalacji wodnych na własnych działkach.

 • 2. Wzywam użytkowników działek do zapłaty zaległości, szczególnie opłat członkowskich, eksploatacyjnych, inwestycyjnych i za śmieci. Kwoty i numer konta na stronie. Proszę podawać numer działki !!!!!

 • 3. Walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się dnia 1 maja 2018 r. ( wtorek)
  - I termin 14.00
  -II termin 14.30
  Szczegóły zostaną podane w pisemnych zaproszeniach wysyłanych imiennie do Państwa

 • 4. Dokumenty na zebranie zostaną wyłożone do wglądu dnia 29 kwietnia 2018 r. ( niedziela) w świetlicy (działka nr 37) ROD Wodnik Drzewce w godzinach 12.00-14.00, w tym czasie można wyjaśnić ewentualne nieścisłości w opłatach. Zapraszam!!!


 • rodwodnik@gmail.com