Komunikaty


    Zarząd ROD:


  • 1.Proszę o pilny kontakt- SMS lub email- działki numer 4, 13, 15, 18, 20, 31, 42, 53, 65

  • 2.Wzywam wszystkich Działkowców do uregulowania zaległości z tytułu opłat, informacje można uzyskać telefonicznie po godz.16, lub SMS, e-mail


  • 3.Z dniem 1 stycznia 2023 r. księgowość ROD Wodnik zostaje przekazana do Ośrodka Księgowości przy Okręgu PZD w Bydgoszczy. Tym samym dziękujmy obecnej Księgowej za lata współpracy. W Państwa interesie leży uzgodnienie stanów rozrachunków, które zostaną przekazane do Okręgu i zapłata należności.

  • 4.Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy szczęścia , pomyślności, obyśmy wszyscy spotkali się zdrowi w następnym Nowym 2023 Roku

  • rodwodnik@gmail.com