Komunikaty


  Zarząd ROD:


 • 1.Na prośbę działkowców zakręcenie wody zostało przesunięte na 14.11.2021. W przypadku gdyby temperatura nie pozwoliłaby doczekać do tego okresu, woda zostanie zakręcona szybszym terminie z informacją na stronie.


 • 2.Stan wody proszę podać :
 • działka nr32
 • sms 503 098 151
 • email : rodwodnik@gmail.com
 • Najpoźniej do dnia zamknięcia wody

 • 3.Odbiór śmieci ostatni raz w tym sezonie odbędzie się w niedzielę 24 października w godzinach 10 do 12 w dotychczasowych cenach. Dalszy odbiór śmieci- to znaczy terminy i ceny- uzależniony od negocjacji z firmą EURO-CLEAR Informacje będą na tablicach i stronie ROD WODNIK

 • 4.Przypominam o konieczności dostosowania roślinności na działkach, szczególnie w obrębie ogrodzeń do przepisów Regulaminu PZD.

 • 5.Wzywam do zapłaty wszelkich opłat za korzystanie z działek, po 7 października będą wysyłane wezwania z dodatkowymi kosztami.

 • 6.Zostały spisane liczniki energii elektrycznej. Ponad 90 % liczników została zakwalifikowana do wymiany. Dokładna lista u Prezesa. Proszę kontaktować się emailem lub telefonicznie po godz. 18.00 . Wymiana nastąpi na początku sezonu 2022/2023 w marcu/kwietniu Dokładny koszt i terminy zostaną podane później.

 • 7.Liczniki wody mające więcej niż 5 lat również podlegają wymianie. Wymiana we własnym zakresie. Wszystkie liczniki zostaną sprawdzone przed włączeniem wody w kwietniu 2022. W przypadku braku legalności chociażby jednego z liczników nie zostanie włączona woda.
  Zróbmy wszystko, żeby do tego nie doszło!!!

 • rodwodnik@gmail.com