Komunikaty


    Zarząd ROD:


  • Zarząd ROD Wodnik wzywa do uporządkowania żywopłotu oraz innej roślinności na granicy działek, szczególnie w przypadkach, gdy przeszkadza to sąsiadowi. Ostatnio wpływa coraz więcej skarg w tym zakresie. Zgodnie z paragrafem 52 pkt 2 Regulaminu ROD wysokość żywopłotu na granicy działki nie może przekraczać wysokości 1 metra, a inne nasadzenia silnie rosnące lub wyższe w odległości 1 metra od ogrodzenia, np. dzikie wino, iglaki i to też tylko do pewnych wysokości w zależności od rodzaju. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie Polskiego Związku Działkowców.
  • Termin na dostosowanie do obowiązujących przepisów wyznaczam do 30 września 2021 r. Jednocześnie informuję, że odpady zielone należy zagospodarować we własnym zakresie- to znaczy wyrzucić w zakupionych workach lub składować we własnym kompostowniku.

  • rodwodnik@gmail.com