Komunikaty


    Zarząd ROD:


  • 1.Odbiór śmieci odbywać się będzie w każdą niedzielę w godzinach 11:00 - 12:00 w terminie od 1 kwietnia do 30 października. W tym terminie można również dokonywać zakupu worków na śmieci w kwocie 12 zł za worek 60 litrowy i 20 zł za worek 120 litrowy. Opłatę za worki należy uiścić na konto ROD Wodnik z dopiskiem „worki na śmieci” w terminie 7 dni po pobraniu worków.


  • 2.Od lipca odbywać się będzie sukcesywna wymiana liczników energii elektrycznej. Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania dopłata do wymiany licznika jednofazowego wynosi 18,42 zł a do licznika 3 fazowego 91,42 zł. O wpłaty prosimy do 30 lipca 2022r.


  • rodwodnik@gmail.com