OpłatyStawki opłat na sezon 2022r.
Opłata członkowska * 6zł/rok
Opłata eksploatacyjna * 1,30zł/m2
Opłata za prąd 0,64zł/kW
Opłata energetyczna * 15zł/rok
Worek na śmieci 120L 20zł/szt
Worek na śmieci 60L 12zł/szt
Ochrona 2022-2023 50zł/ x 7 miesięcy
Woda
/Ustalana przez ZWiK/
4,40zł/m3
Koszt wysyłki upomnienia 8zł
Udział w środkach trwałych
/5% za każdy rok użytkowania/ dla nowych członków
400zł
Wpisowe - dla nowych członków 300zł
Opłata inwestycyjna na budowę wodociągu
/Dla działek, które nie dokonały takiej opłaty/
300zł

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO PKO BP SA:
16 1020 1475 0000 8302 0111 4701

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA CO POSZCZEGÓLNE KWOTY

* - termin wnoszenia opłat do 30 lipca 2022


Opłaty stanowią charakter informacyjny.


Wyrzucanie śmieci możliwe jest w każdą niedzilę w godz. 11:00 - 12:00 w workach dystrybuowanych przez ROD Wodnik z etykietą.