OpłatyStawki opłat na sezon 2018r.
Opłata członkowska * 6zł/rok
Opłata eksploatacyjna * 1,10zł/m2
Opłata za prąd 0,56zł/kW
Opłata energetyczna * 15zł/rok
Opłata za wywóz śmieci * 35zł/rok
Ochrona 2018-2019 40zł/ x 7 miesięcy
Woda
/Ustalana przez ZWiK/
3,60zł/m3
Koszt wysyłki upomnienia 8zł
Udział w środkach trwałych
/5% za każdy rok użytkowania/
400zł
Wpisowe 200zł
Opłata inwestycyjna na budowę wodociągu
/Dla działek, które nie dokonały takiej opłaty/
300zł
Opłata inwestycyjna na wymianę kabli energetycznych i utwardzenie alejek* 100zł

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO PKO BP SA:
16 1020 1475 0000 8302 0111 4701

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA CO POSZCZEGÓLNE KWOTY

* - termin wnoszenia opłat do 10 czerwca 2018


Opłaty stanowią charakter informacyjny.